Veiligheidsmonitor: jouw medewerking is heel belangrijk

Veiligheidsmonitor: jouw medewerking is heel belangrijk

Description

Aan de willekeurig geselecteerde burgers die deze vragenlijst per post ontvangen wordt gevraagd om de tijd te nemen om ze beantwoorden.

Afbeelding
Inhoud

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête onder de bevolking over verschillende veiligheidsthema's. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst wordt aan willekeurig geselecteerde burgers gevraagd om hun mening te geven over hun onveiligheidsgevoel, mogelijke buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap of de kwaliteit van het politieoptreden. De veiligheidsenquête is een initiatief van de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale overheden.

De informatie die op deze manier wordt verzameld levert waardevolle indicatoren op voor de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid, zowel op nationaal als op lokaal niveau. Daarom vragen de medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken en de politiezone Montgomery en het gemeentebestuur van Etterbeek de inwoners die deze vragenlijst zullen ontvangen om de nodige tijd te nemen om ze te beantwoorden.

De brieven in verband met de Veiligheidsmonitor worden verstuurd in de week van 18 oktober. Deelnemen kan aan de hand van een papieren formulier of online via een link. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De resultaten van de enquête worden in de eerste helft van 2022 bekendgemaakt.