Zo ziet het nieuwe Rinsdelleplein eruit

Zo ziet het nieuwe Rinsdelleplein eruit

Description

Aan het einde van een werf die iets minder dan een jaar heeft geduurd, werd het Rinsdelleplein op zaterdag 11 juni in aanwezigheid van tal van buurtbewoners ingehuldigd.

Afbeelding
Inhoud

De sfeer op het Rinsdelleplein op zaterdag 11 juni 2022 had niet zomerser kunnen zijn. De bewoners en mensen uit de buurt, jong en oud, hadden in groten getale gehoor gegeven aan de uitnodiging van het gemeentebestuur om de inhuldiging van het plein bij te wonen, waar enkele dagen geleden grote werkzaamheden werden voltooid.

De massale aanwezigheid van buurtbewoners was logisch, aangezien het project om deze drukbezochte openbare ruimte te transformeren zes jaar geleden van start is gegaan op basis van een grootschalig inspraakproces.

De eerste schetsen van het project dateren van 2016. Toen ging het vooral om nieuwe beplanting en kleine inrichtingen, maar al snel gaven de bewoners te kennen dat zij het hele landschap opnieuw wilden inrichten. De dienst Openbare Werken van de gemeente is daarom aan de slag gegaan en heeft twee verschillende versies van het ontwerp voorgesteld. Nadat de keuze was gemaakt, en na verschillende bijeenkomsten om iedereen op één lijn te krijgen, werd het licht op groen gezet om de gebruikelijke procedure te starten (vergunningsaanvraag, openbaar onderzoek, aanstelling van de aannemer) vóór de start van de werkzaamheden in augustus 2021. Die werkzaamheden werden in mei 2022 voltooid en duurden in totaal 200 werkdagen.

1.000 vierkante meter groen meer

Het resultaat?  Een nieuw, luchtig plein met veel ruimte voor voetgangers, zachte mobiliteit en groen. Er is ook een multisportterrein, een speeltuin, een petanquebaan, een hondentoilet, een waterfontein en een tweerichtingsfietspad.

Op het moment van de inhuldiging moesten de banken nog worden geïnstalleerd; dit zal binnenkort gebeuren. Wat de beplanting betreft, beschikt het plein in totaal over 2.300 vierkante meter aan groene afwateringsoppervlakte, dat is 1.000 vierkante meter meer dan voorheen. Dit omvat grasperken voor ontspanning, plantenperken, groene paden, en 30 hoogstam- en halfstambomen. In dit stadium is deze grotere bedekking met planten nog niet met het blote oog waarneembaar. We zullen moeten wachten tot het groen wat gegroeid is voor we het echt kunnen zien. De bomen zouden bijvoorbeeld binnen twee of drie jaar in omvang moeten toenemen.

Het nieuwe Rinsdelleplein is voorzien van nieuwe verlichting en een bewakingscamera. Daarnaast zijn de kruispunten en de voetgangersoversteekplaatsen veiliger gemaakt. Op het plein zijn 57 parkeerplaatsen behouden (waaronder twee parkeerplaatsen voor deelauto's en twee plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit), tegenover 65 voorheen.

Kostenplaatje: iets meer dan 920.000 euro, waarvan een deel uiteraard werd gesubsidieerd.

Illustrations