Nieuwe ontmoetingszone aan de Pandhoflaan

Nieuwe ontmoetingszone aan de Pandhoflaan

Description

De gemeente stelde haar project voor aan de buurtbewoners tijdens een infovergadering op 19 juni.

Afbeelding
Inhoud

Naar aanleiding van de diagnosewandelingen met de bewoners van de Pandhoflaan werd de gemeente gewezen op een terugkerend probleem van illegaal parkeren in dit smalle straatje met veel asfalt.

Om dat probleem aan te pakken, heeft de dienst Openbare Werken gewerkt aan een ontwerp van een ontmoetingszone waar een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur zal gelden. Het aantal parkeerplaatsen wijzigt niet (de parkeerplaats voor PBM blijft behouden), maar elke plaats wordt duidelijk afgebakend.

De bedoeling is om een groenere straat te creëren dankzij de aanplanting van groen (bomen, struiken en vaste planten) langs beide kanten van de rijweg. Tot slot wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de afvoer van het regenwater dankzij het gebruik van waterdoorlatende stenen.

Volgens de planning zou de aannemer in december 2023 worden aangesteld. De werkzaamheden zouden dan in het voorjaar van 2024 starten en in de zomer van 2024 klaar zijn.