Word vrijwilliger voor het Rode Kruis

Word vrijwilliger voor het Rode Kruis

Description

De lokale afdeling van Etterbeek zoekt versterking en organiseert daarom een infoavond op 16 september.

Afbeelding
Inhoud

De lokale afdeling van het Rode Kruis in Etterbeek bestaat uit een veertigtal vrijwilligers. Ze is vooral actief op het grondgebied van de gemeente via haar preventiedienst waarmee ze aanwezig is op kleine festiviteiten, maar ook op grotere evenementen zoals de 20 km door Brussel. In het kader van haar sociale dienst werkt ze ook samen met het OCMW voor de levering van voedselpakketten en voor een spreekuur in de gemeentelijke verwarmruimte. Tot slot organiseert de lokale afdeling ook opleidingen voor het Europees Brevet Eerste Hulp, dat zij in de toekomst verder wil ontwikkelen en wil uitbreiden met een uitleendienst voor paramedisch materiaal voor groepen.

Oproep voor vrijwilligers

Om haar taken te kunnen blijven uitvoeren en nieuwe projecten op touw te kunnen zetten, is de lokale afdeling van het Rode Kruis in Etterbeek op zoek naar vrijwilligers die hun tijd of vaardigheden ten dienste van het Rode Kruis willen stellen. Spreekt dit avontuur jou aan? Dan kan je de grote infoavond bijwonen op donderdag 16 september 2021 om 20 uur bij de lokale afdeling van het Rode Kruis (Generaal Lemanstraat 95).


 Rode Kruis België – Lokale afdeling Etterbeek
 Generaal Lemanstraat 95
 Croix-Rouge d’Etterbeek  
  www.rodekruis.be