Nieuwe projectoproep voor de maatschappelijke actoren van Etterbeek

Nieuwe projectoproep voor de maatschappelijke actoren van Etterbeek

Description

Het OCMW van Etterbeek lanceert een oproep voor innoverende projecten in de strijd tegen armoede.

Afbeelding
Inhoud

Het OCMW van Etterbeek biedt inwoners en gezinnen op verschillende vlakken maatschappelijke steun. Daarnaast moedigt het de sociale betrokkenheid van zijn steuntrekkers bij de maatschappij aan. In dat kader werkt het OCMW van Etterbeek samen met de verenigingssector in de vorm van financiële steun die wordt toegekend via een projectoproep voor de maatschappelijke actoren uit de gemeente.

 

Met deze projectoproep wil het OCMW van Etterbeek innoverende projecten aanmoedigen die hun concreet nut aantonen in de strijd tegen armoede. Dat innoverende aspect kan op verschillende manieren worden bereikt: een nieuwe doelgroep bereiken, een nieuwe dienst aanbieden, nieuwe tools of een nieuwe aanpak voor maatschappelijke begeleiding uitwerken, enzovoort.

Het bedrag van de subsidie bedraagt maximaal 8.000 euro per project. Alle toekenningsvoorwaarden worden vermeld in het toekenningsreglement van de subsidie.

Aanvragen kunnen enkel worden ingediend aan de hand van het inschrijvingsformulier, dat volledig ingevuld en ondertekend moet zijn om in aanmerking te worden genomen. Het formulier wordt ingediend via e-mail naar subsidies@ocmw-etterbeek.brussels.

 

Opgelet, de deadline voor de dossiers is maandag 15 november 2021.

 

Voor informatie over de projectoproep kan je terecht bij:

Mevrouw Nora Naboulsi, verantwoordelijke van de Maatschappelijke coördinatie van het OCMW van Etterbeek

nora.naboulsi@ocmw-etterbeek.brussels – 02 627 22 42