Een nieuwe projectoproep om schoolbegeleiding te promoten

Een nieuwe projectoproep om schoolbegeleiding te promoten

Description

Het OCMW van Etterbeek biedt financiële steun aan lokale partners die kansarme kinderen helpen met hun schoolwerk.  LAATSTE DAG

Afbeelding
Inhoud

Het OCMW van Etterbeek biedt inwoners en gezinnen op verschillende vlakken maatschappelijke steun. Daarnaast moedigt het de sociale betrokkenheid van zijn steuntrekkers bij de maatschappij aan. In dat kader werkt het OCMW van Etterbeek samen met de verenigingssector in de vorm van financiële steun die wordt toegekend via een projectoproep voor de maatschappelijke actoren uit de gemeente.

In dit geval wil het OCMW van Etterbeek lokale partners steunen die buitenschoolse ondersteuning bieden aan kansarme kinderen om hen te helpen met hun schoolwerk, bij hun ontwikkeling en bij hun sociale emancipatie aan de hand van actieve en persoonlijke begeleiding.

Het bedrag van de subsidie bedraagt maximaal 2.000 euro per project. Alle voorwaarden zijn opgenomen in het toekenningsreglement van de subsidie.

Aanvragen kunnen enkel worden ingediend aan de hand van het inschrijvingsformulier, dat volledig ingevuld en ondertekend moet zijn om in aanmerking te worden genomen. Het wordt ingediend via e-mail naar subsidies@ocmw-etterbeek.brussels.

Opgelet, de deadline voor de dossiers is woensdag 15 december 2021.

Voor informatie over de projectoproep kan je terecht bij:

Mevrouw Nora Naboulsi, verantwoordelijke van de Maatschappelijke coördinatie van het OCMW van Etterbeek

nora.naboulsi@ocmw-etterbeek.brussels – 02 627 22 42