Energieprijzen: een nieuwe premie om gezinnen te steunen

Energieprijzen: een nieuwe premie om gezinnen te steunen

Description

Het OCMW van Etterbeek lanceert een premie voor gezinnen.

Afbeelding
Inhoud

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, worden veel gezinnen geconfronteerd met sterk stijgende voorschotbedragen.

Die crisis gaat niet alleen over de gas- en elektriciteitsfactuur. Ze heeft ook gevolgen voor andere dagelijkse uitgaven: huur, eten, eerste levensbehoeften, enz.

Hoewel gezinnen met een bescheiden inkomen meestal genieten van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of gas, geldt dit niet voor gezinnen met een wat hoger inkomen die niet door dit sociale schild worden beschermd.

Door de stijgende energieprijzen en levenskosten lopen veel gezinnen het de middenklasse nu het risico om in de armoede terecht te komen.

Het OCMW van Etterbeek komt in actie om alle gezinnen te helpen die moeilijkheden ondervinden om hun energiefactuur te betalen.

Premie van 100 euro

Boven op de steun die de federale regering heeft ingevoerd, zal het OCMW ook dit jaar een energiepremie van 100 euro toekennen aan gezinnen die de verhoogde tegemoetkoming ontvangen en waarvan het jaarlijks gezinsinkomen niet hoger is dan het bedrag van het leefloon vermeerderd met 25%.

Deze premie is ook bedoeld voor senioren met een klein pensioen, werkzoekenden en werknemers met een laag inkomen.

In totaal zullen ongeveer 2.000 gezinnen rechtstreeks door deze maatregel worden ondersteund.  

De inwoners van Etterbeek die voor deze premie in aanmerking komen, zullen in oktober per brief op de hoogte worden gebracht van de voorwaarden en de manier waarop zij de premie kunnen aanvragen.

Cel Energie van het OCMW geeft advies

Wist je dat alle gezinnen, ongeacht hun inkomen, een beroep kunnen doen op het OCMW?

 De cel Energie van het OCMW kan gezinnen die het moeilijk hebben op verschillende manieren helpen:

 • met energieleveranciers onderhandelen over een betalingsplan,
 • het statuut van beschermde klant aanvragen
 • gedeeltelijke of volledig tussenkomst in de betaling van energiefacturen.

 

In 2022 beschikt het OCMW over een budget van 400.000 euro om gezinnen die de stijgende energieprijzen niet meer aankunnen financieel te ondersteunen.

Alle toekenningsvoorwaarden worden vermeld in het toekenningsreglement van de subsidie

 Cel Energie van het OCMW
 • Telefonisch bereikbaar op het nummer 02 627 22 49
  Maandag van 13.30 uur tot 16.00 uur
  Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
 • In de kantoren van het OCMW tijdens het energiespreekuur (Beckersstraat 4, 1040 Etterbeek)
  Dinsdag van 9.00 uur tot 11.30 uur
  Donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur

energie@ocmw-etterbeek.brussels