Grote werken in de Hoornstraat

Grote werken in de Hoornstraat

Description

Vivaqua is gestart met de renovatie van het distributie- en rioleringsnet. De werken zouden 140 werkdagen duren.

Afbeelding
In het kader van de modernisering van zijn waterbeheer in Brussel is de onderneming Vivaqua gestart met de renovatie van het riolerings- en distributienet in de Hoornstraat (van het Jourdanplein tot het kruispunt met de Oudergemlaan).
Inhoud

Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden (die wordt geschat op 140 dagen) zal het betrokken gedeelte van de straat van tijd tot tijd voor het verkeer worden afgesloten. Naargelang de voortgang van de werkzaamheden en indien mogelijk, zal plaatselijk verkeer worden ingevoerd. Op bepaalde plaatsen en/of tijdstippen zal er ook een parkeerverbod gelden. In dat geval wordt 48 uur op voorhand een aankondiging opgehangen voor eigenaars en gebruikers van garages.

Openbare infovergadering op 4 mei

Om de werkzaamheden en de planning in detail voor te stellen aan de buurtbewoners en om hen de gelegenheid te geven vragen te stellen aan de bevoegde diensten, wordt op dinsdag 4 mei 2021 om 19 uur een openbare infovergadering georganiseerd in de raadzaal van het gemeentehuis (Kazernenlaan 31/1). Om die vergadering te kunnen bijwonen, moet je vooraf inschrijven bij de dienst Openbare Werken (02 627 27 09 – melissa.parys@etterbeek.brussels) want door de coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt.

Als je niet aanwezig kan zijn op de vergadering, maar toch meer informatie wilt, kan je dit document   raadplegen.

Contactgegevens voor vragen of problemen

Voor andere vragen of opmerkingen over deze werf kan je contact opnemen met de verantwoordelijken op de volgende telefoonnummers:

  • Op werkdagen (tussen 8.30 en 16.30 uur): 02 518 85 24

    Bij afwezigheid of buiten deze uren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat en word je later opnieuw gecontacteerd.

  • In geval van nood (centrale wachtdienst – 24/24): 02 739 52 11