Bericht aan de bewoners van de Baron de Castrostraat

Concerne
verlenging van de werkzaamheden in uw straat om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren

Mevrouw, mijnheer,

 

Eind oktober hebt u een brief ontvangen waarin wij u informeerden over de beslissingen die de gemeente had genomen na afloop van de openbare vergadering op 12 oktober over de verkeersproblemen in uw wijk.

Gezien de vriestemperaturen van de afgelopen weken konden sommige werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Daardoor zal deze werf niet zijn afgerond voor de eindejaarsperiode.

Wij informeren u dat de geschatte einddatum voor deze werkzaamheden nu eind januari 2023 is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Wij willen van deze brief ook gebruikmaken om u te informeren dat er tussen 24/12/2022 en 10/01/2023 geen activiteiten zullen plaatsvonden op de werf zodat u optimaal kunt genieten van de eindjeaarsfeesten.

Hier volgt een kort overzicht van de voortgang van de verschillende geplande inrichtingen in uw straat en de nieuwe voorlopige planning:

 

  • Verwijdering van de oude verkeersdrempels: deze fase is nu voltooid.
  • Uitbreiding van de voetpaden met een wegbreedte tussen 6,15 m en 6,30 m, plaatsing van rechthoekige Berlijnse kussens en plaatsing van een inrichting aan het begin van de straat om te voorkomen dat automobilisten te hard rijden vanaf de Louis Schmidtlaan: deze fase is al begonnen en zal op 11/01/2023 worden hervat.

 

Zoals u wellicht hebt gemerkt, geldt momenteel eenrichtingsverkeer in de Baron de Castrostraat (Louis Schmidtlaan richting Vrijwilligerslaan) en dat zal zo blijven tot het einde van de werkzaamheden. Wat het openbaar vervoer betreft, blijft enkel de omleiding van buslijn 36 in de richting van Schuman gehandhaafd totdat de werkzaamheden definitief zijn afgerond.

Als u vragen hebt in verband met deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur via het volgende e-mailadres: participatie@etterbeek.brussels.  

Wij hopen dat de inrichtingen die worden uitgevoerd in overleg met de buurtbewoners ervoor zullen zorgen dat de Baron de Castrostraat veiliger wordt voor iedereen.