Bericht aan de bewoners van de Pater de Dekenstraat

Concerne
Plaatsing van een nieuwe glascontainer in uw wijk

Mevrouw,
mijnheer,

Wij willen u informeren dat de gemeente binnenkort een glascontainer wil plaatsen op de hoek van de Pater de Dekenstraat en de inrit voor vrachtwagens van de supermarkt (tegenover huisnummer 60).

We waren namelijk op zoek naar een geschikte plaats om tegemoet te komen aan de behoeften van de buurtbewoners. Om deze voorziening te kunnen plaatsen, hebben wij onderhandeld met het bedrijf Redevco, dat eigenaar is van het terrein en zijn toestemming heeft gegeven. Op deze plattegrond ziet u de locatie van de glasbol:

Kaart met de locatie van de nieuwe glazen bel in Pater de Dekenstraat op de kruising met Charles Legrellestraat

Met de eigenaar van de site werd ook overeengekomen dat de schoonmaakploegen regelmatig zullen langskomen om alles proper en netjes te houden. Bovendien zullen er slimme camera's worden ingezet om overlastgedrag te voorkomen, zoals dat al op andere plaatsen gebeurt.

Voordat deze glascontainer wordt geplaatst, wil de burgemeester, die bevoegd is voor Burgerparticipatie, eerst de mening van de buurtbewoners horen. Als u vragen of suggesties hebt, dan vragen wij u ons te contacteren voor 20 mei 2024 via e-mail naar participatie@etterbeek.brussels of via het participatieplatform van Etterbeek: www.participation.etterbeek.brussels of telefonisch op het nummer 02 627 23 30.

We werken ook samen met de eigenaars van de site om de netheid te verbeteren in het park naast de Sint-Michielssite, waar we een toename zien van overlastgedrag, dat voor een groot deel te maken heeft met een gebrek aan respect voor de openbare netheid.

Wij rekenen op uw medewerking en uw steun om van dit initiatief een succes te maken. Samen kunnen we het verschil maken voor de levenskwaliteit in onze gemeente.

Wij danken u voor u begrip.

Met vriendelijke groeten,