Bericht aan de buurtbewoners van de Vlieger Thieffrystraat

Concerne
vervolg van de vergadering tussen MIVB en gemeente over de site Exobois

Mevrouw, mijnheer,

 

Wij schrijven u om u te informeren over het vervolg van de site Exobois, waar sinds enkele jaren de werkzaamheden plaatsvinden die nodig zijn voor de goede werking van de metro.

Het is bekend dat de belangrijkste taak van de burgemeester erin bestaat de veiligheid, hygiëne en volksgezondheid te waarborgen. In die context werd Vincent De Wolf er onlangs toe aangezet een verordening uit te vaardigen om de zware werkzaamheden te verbieden die de MIVB in november vorig jaar had gepland en die tot doel hadden ongeveer 284 ton ballast van het metronet af te voeren. Die beslissing werd unaniem verdedigd door het college van burgemeester en schepenen. De verordening werd gerechtvaardigd door het feit dat de MIVB, na een vergadering met de buurtbewoners, de eerder aangegane beloftes om de overlast te beperken en de rust en de gezondheid van de bewoners te bewaren, niet is nagekomen. Naar aanleiding van dit verbod heeft de burgemeester het initiatief genomen voor een bijeenkomst met de directie van de MIVB, die plaatsvond op 20 december. De vergadering was bijzonder constructief en er werd benadrukt dat de MIVB haar verbintenissen tijdens eerdere werkzaamheden niet kon nakomen vanwege de onderaannemers die de openbare vervoersmaatschappij had aangesteld.

Wij willen u informeren dat deze vergadering het mogelijk heeft gemaakt de door de gemeente Etterbeek verkregen garanties te versterken, zodat bij toekomstige werkzaamheden op de site doeltreffende maatregelen worden genomen om het lawaai en de overlast voor de omwonenden te beperken. In een officiële brief van 9 januari heeft de MIVB haar beloftes bevestigd. Deze omvatten het gebruik van “big bags” om te vermijden dat de ballast in de openlucht wordt gelost en het gebruik van machines met banden in plaats van met rupsbanden om het lawaai te beperken. De MIVB heeft ook beloofd een studie te starten naar een oplossing op langere termijn. Tijdens de volgende werkzaamheden, die voor april zijn gepland, zullen ook geluidsmetingen worden verricht om de overlast objectief in kaart te brengen. Ten slotte zal er een voorbespreking plaatsvinden met alle technici van de gemeente en de MIVB om zo goed mogelijk te anticiperen op de toekomstige werkzaamheden. Wij zijn blij dat de misverstanden, die duidelijk het gevolg waren van de moeilijkheden tussen de MIVB en haar onderaannemers, toch hebben geleid tot  een meer solide samenwerking tussen het gemeentebestuur en de vervoersmaatschappij. Zoals beloofd, zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het dossier.

Wij staan steeds tot uw beschikking en wensen u het allerbeste voor 2023.

 

Met vriendelijke groeten,