Bericht aan de omwonenden van de Sint-Michielswarande en omliggende straten

Concerne
infovergadering over de aankoop van de ING-site in de Sint-Michielswarande door de Verenigde Staten

Mevrouw, mijnheer,

 

De gemeente Etterbeek heeft kennis genomen van de aankoop van de volledige eigendom van de ING-site in de Sint-Michielswarande door de Verenigde Staten van Amerika; een aankondiging die het kantoor- en woonproject dat twee jaar geleden door de vorige eigenaars aan de buurtbewoners werd voorgesteld tenietdoet.

Burgemeester Vincent De Wolf herinnert er echter aan dat deze aankoop in geen geval betekent dat de gemeente instemt met een toekomstig globaal project voor deze site. Het college van burgemeester en schepenen zal hierover namelijk pas een beslissing nemen nadat de wettelijke procedures zijn nageleefd, die een voorafgaande raadpleging van de betrokken buurtbewoners impliceren na de indiening van een formele vergunningsaanvraag, wat momenteel niet het geval is.

In deze geest van transparantie vinden wij het belangrijk om nu al te reageren op eventuele vragen of zorgen die een dergelijke aankondiging oproept, maar ook om de prioriteiten van de gemeente in dit dossier te herhalen. Daarom nodigen wij u uit voor een infovergadering op maandag 30 januari 2023 om 19 uur in het college Saint-Michel (salle centenaire – 12 Pater Eudore Devroyestraat).

Gezien het grote aantal betrokken buurtbewoners zult u vooraf moeten inschrijven om de vergadering te kunnen bijwonen. Wij vragen u daarom om uw aanwezigheid te bevestigen, telefonisch op het nummer 02 627 27 58 of via e-mail naar stedenbouw@etterbeek.brussels.

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, vragen wij om indien mogelijk slechts één persoon per gezin in te schrijven. De inschrijvingen worden afgesloten zodra het maximumaantal toegelaten personen is bereikt.

Alle informatie die tijdens deze vergadering wordt meegedeeld zal op de website van de gemeente worden geplaatst zodat ook inwoners die niet aanwezig konden zijn er toegang toe hebben.

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.