Reglement betreffende de verdeling van broebelcheques aan de gebruikers van de gemeentelijke applicatie “Supermark'ett”.

 

Dit reglement heeft betrekking op de verdeling van broebelcheques aan de eerste duizend gebruikers van de gemeentelijke applicatie “Supermark'ett”.

 

Er worden drie broebelcheques ter waarde van 5 euro geschonken aan de eerste duizend gebruikers van de gemeentelijke applicatie “Supermark'ett” vanaf 16 jaar.

Per gebruiker wordt slechts één aanvraag in overweging genomen.

Op elke broebelcheque staat een geldigheidsdatum, die in geen enkel geval kan worden verlengd.

 

De beheerder van de applicatie, Esay Order, maakt een lijst van de eerste duizend gebruikers en bezorgt de gegevens die bij inschrijving voor de applicatie worden gedeeld aan de dienst Economische en Commerciële Ontwikkeling.

Vervolgens neemt de dienst Economische en Commerciële Ontwikkeling via e-mail contact op met de gebruiker om praktische afspraken te maken over het ontvangst van de cheques zoals vermeld in artikel 4.

De gebruiker heeft één maand de tijd om de e-mail van de dienst te beantwoorden. Na die termijn worden de cheques aan de volgende personen op de lijst gegeven.

 

De broebelcheques worden uitgedeeld tijdens de permanentie in het gemeentehuis. De uren van de permanentie worden door de dienst Economische en Commerciële Ontwikkeling meegedeeld in de bevestigingsmail.

 

De broebelcheques kunnen vrij worden uitgegeven in de deelnemende handelszaken in Etterbeek.

De volledige lijst van die handelszaken staat op de website van de gemeente en in de applicatie “Supermark'ett”. Bovendien zijn de deelnemende handelaars te herkennen aan de sticker “Hier betaal ik met mijn lokale cheques” op hun winkelraam.

 

Alle interpretatiegeschillen met betrekking tot deze bepalingen worden ter beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Thématique