Gezondheidspromotie op school

Het Franstalige gezondheidspromotie op schooldienst (Veldstraat 65) organiseert gratis alle zaken met betrekking tot de gezondheid in de gemeentescholen van Etterbeek. Het centrum heeft als taak om bepaalde ziekten op te sporen, de overdracht van besmettelijke ziekten te voorkomen en het welzijn van de kinderen te garanderen door verschillende initiatieven op touw te zetten:

  • Bevordering van een gunstige en gezonde schoolomgeving;
  • Opvolging van de algemene gezondheid van de kinderen;
  • Preventie van overdraagbare ziekten;
  • Bijdrage tot de bevordering van de gezondheid van jongeren.