Scholen in Etterbeek

Onderwijs maakt deel uit van de taken van de gemeente. Alle taken die ermee verband houden worden uitgevoerd door de dienst Onderwijs, met name:

  • Informatie over schoolplicht en scholen in de gemeente;
  • Beheer en organisatie van verschillende niveaus van gemeentelijk onderwijs (kinderdagverblijven, kleuterschool, lagere school, buitengewoon onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en kunstonderwijs);
  • Organisatie van schoolreizen en vakantiecentra;
  • Schoolvervoer.

Voor algemene informatie over de Nederlandstalige scholen in Etterbeek kan je contact opnemen met de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden. Als je rechtstreeks wil inschrijven in een Nederlandstalige school, dan surf je naar de inschrijvingswebsite van de Vlaamse Gemeenschap.