OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) biedt een aantal maatschappelijke diensten aan en waakt over het welzijn van alle burgers. Elke gemeente of stad heeft haar eigen OCMW, dat een brede waaier aan diensten aanbiedt.

Het OCMW helpt iedereen, ongeacht of zij de Belgische of een buitenlandse nationaliteit hebben, en dit binnen verschillende domeinen:

  • Financiële hulp (na een sociaal onderzoek); 
  • Psychologische bijstand bij relatieproblemen met ouders, kinderen, werkgever, enzovoort; 
  • Hulp bij problemen in verband met gezondheid, huisvesting of administratieve stappen;
  • Het zoeken naar een job;
  • Het zoeken naar een aanvullende opleiding.