Sociale cohesie

Met haar dienst Sociale Cohesie ondersteunt de gemeente het samenleven en de sociale integratie in samenwerking met andere beleidsniveaus.

De belangrijkste taken van de dienst zijn: 

  • Ondersteuning van het sociale en socioculturele netwerk in Etterbeek;
  • Coördinatie van het Programma voor Sociale Cohesie: in samenwerking met de Franstalige Gemeenschapscommissie (COCOF) en de verenigingssector wil dat programma samenwerkingsverbanden bevorderen en werken aan het “beter samenleven” en een inclusievere maatschappij. Het Programma voor Sociale Cohesie steunt verschillende verenigingen die acties op touw zetten om de integratie te bevorderen, de strijd aan te binden met uitsluiting, de solidariteit en de sociale banden in de wijk te versterken, te vechten tegen vooroordelen, enzovoort. Daarvoor werkt de dienst samen met vrijwilligers.
  • Organisatie van informatie- en bewustmakingsactivitieten rond thema's die verband houden met sociale cohesie voor een ruim publiek zoals het Najaar van de Solidariteit, die wordt georganiseerd in samenwerking met de dienst Internationale Solidariteit.