Geëngageerde handelszaak

Alle horecazaken en handelszaken die voeding verkopen kunnen het label “geëngageerde handelszaak voor de netheid” aanvragen. Wat is het doel van dat label? De handelaars aanmoedigen om zich in te zetten voor de netheid in de omgeving van hun handelszaak.

Hoe het label krijgen?

Ben jij eigenaar of uitbater van een horecazaak of een handelszaak die voeding verkoopt? Door het officiële charter (zie nuttige links) te ondertekenen, verbind jij je ertoe om de volgende verplichtingen na leven:

  1. De onmiddellijke omgeving van de handelszaak proper houden
  2. Ervoor zorgen dat de omgeving rond de handelszaak begaanbaar is
  3. Afval correct sorteren;
  4. Afval wegvoeren in overeenstemming met de geldende wetgeving via een erkende ophaler en/of een vergunde verwerkingsinstallatie en met gebruikmaking van de zakken en/of containers van jouw ophaler;

Zodra je het charter hebt ondertekend, zullen er controles worden uitgevoerd, met name van de afvalcontracten. Handelaars die voldoen aan de criteria krijgen hun label en kunnen dan laten zien dat ze het label hebben behaald aan de hand van een officiële sticker op hun winkelraam en in hun handelszaak.

De gemeente promoot van haar kant de geëngageerde handelszaken via verschillende communicatiekanalen (website, gemeenteblad, officiële Facebookpagina).

Samen werken we aan de netheid in Etterbeek!