Zich inzetten voor de netheid

Houdt de netheid jou bezig en wil jij helpen om het respect voor de openbare ruimte te verbeteren? Dan zijn er heel wat mogelijkheden, of je nu inwoner, handelaar, leerkracht, animator of student bent.

Het Etterbeekse netwerk van Netheidsambassadeurs brengt vrijwilligers samen die hun steentje willen bijdragen aan de netheid in hun gemeente. “Netheidsambassadeur” zijn, dat begint in de eerste plaats door interesse te tonen en op de hoogte te blijven van het nieuws, de campagnes en projecten die in Etterbeek op touw worden gezet op het vlak van netheid door je te abonneren op de nieuwsbrief van Etterbeek Netheid. Vervolgens krijg je de kans om een actieve rol te spelen als tussenpersoon tussen de dienst Netheid en de inwoners, zoals jij dat wilt en hoe het jou het beste uitkomt. Er zijn verschillende manieren om dat te doen:

  • Je buren informeren over bestaande oplossingen en het juiste gedrag;
  • Netheidsproblemen op straat melden;
  • Deelnemen aan campagnes en evenementen die in de gemeente worden georganiseerd;
  • De halfjaarlijkse bijeenkomsten van het netwerk bijwonen;
  • Suggesties doen om de netheid en het respect voor de openbare ruimte te verbeteren;
  • Enz.

Aan de hand van verschillende animatieactiviteiten willen de bemiddelaars eco-burgerschap de kinderen uit de Etterbeekse scholen bewustmaken van het respect voor de openbare ruimte. Die activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld voor een jonge doelgroep. Ze zijn volledig gratis en zijn gericht op drie thema's:

  • De impact van afval op het leefmilieu in de stad (activiteit gekoppeld aan een stratenschoonmaak);
  • Het sorteren en recycleren van afval;
  • De valorisatie van afval (bezoek aan het gewestelijk sorteercentrum Recyclis voor leerlingen vanaf 14 jaar of bezoek aan de Espace Libellule van het OCMW van Etterbeek).

De animatieactiviteiten duren ongeveer anderhalf uur. De dienst Nethteid staat er bovendien voor open om persoonlijkere aanvragen te onderzoeken zoals ondersteuning bij de organisatie van een netheidsdag, de organisatie van een wedstrijd over afval, enzovoort. Tot slot behoren ook animatieactiviteiten voor een volwassen doelgroep tot de mogelijkheden.

Een stratenschoonmaak in groep heeft onmiddellijk een positieve impact op de netheid in een wijk, maar het is ook een manier om de mensen te sensibiliseren. De dienst Netheid steunt dit soort initiatieven door het nodige materiaal ter beschikking te stellen van de organiseren, hen te helpen om het opgeruimde afval weg te voeren en om ondersteuning te bieden bij de organisatie, de communicatie en de begeleiding van het evenement.

In Vorst komt al het papier en karton (gele zakken) en PMD-afval (blauwe zakken) van de Brusselaars samen voordat het wordt gerecycleerd. Als je een bezoek brengt aan het sorteercentrum, zal je begrijpen hoe belangrijk het voor de recyclageketen is om te sorteren en zal je kennismaken met de technologische processen die hiervoor worden ingezet.

Voor meer informatie hierover en/of om een bezoek te organiseren, kan je terecht op de website van Recyclis.