Huisvestingsobservatorium

Onze gemeente heeft een Huisvestingsobservatorium. Zijn belangrijkste taken zijn de volgende:

  • de bewoonbaarheid van de woningen controleren;
  • een database bijhouden van alle gebouwen in de gemeente.

Hoe de bewoonbaarheid van je woning laten controleren?

Als je vindt dat de woning die je huurt zich in een ongezonde staat bevindt, kan je contact opnemen met het Huisvestingsobservatorium voor een controlebezoek. Daarvoor bezorg je een kopie van je huurovereenkomst aan de dienst samen met de aangetekende brief (met datum en handtekening) die je naar de verhuurder hebt gestuurd om hem te wijzen op de problemen in jouw woning (en het afgiftebewijs van de aangetekende brief).

Vervolgens wordt een bezoek georganiseerd wanneer jij beschikbaar bent en wordt er een rapport bezorgd aan het gemeentebestuur.

Bijkomende informatie

  • Het Huisvestingsobservatorium maakt geen plaatsbeschrijving op bij intrek en/of vertrek uit een woning.
  • Het Huisvestingsobservatorium komt niet tussenbeide bij problemen met de openbare hygiëne.
  • De bewoonbaarheidscontroles worden uitgevoerd op basis van normen die zijn vastgelegd in de verordening van bestuurlijke politie betreffende ongezonde woningen, hygiëne en de overbevolking van woningen.