0 pesticiden – 100% leven

Via die campagne wil Etterbeek drie doelen bereiken:

 • De natuur in de openbare ruimten beschermen
 • De bevolking wijzen op het belang en het nut van spontane vegetatie
 • Burgers aanmoedigen om hun voetpad en hun eigen groene ruimten te onderhouden zonder pesticiden

Er worden verschillende acties op touw gezet om die doelen te bereiken:

 • Organisatie van wandelingen met een gids over het thema “de natuur in de stad”, workshops over ecologisch tuinieren, enzovoort
 • Bewustmaking van de inwoners via verschillende communicatiekanalen, stands op evenementen, enzovoort
 • Ontwikkeling van pedagogische projecten in samenwerking met de scholen
 • En vooral de aanleg van “microzones met 100% leven”.

Dat zijn kleine afgebakende zones in de openbare ruimte (op een voetpad, aan de voet van een boom, aan een muur of rond een paaltje) waar wilde planten mogen groeien. Om aan te tonen dat die planten aanvaardbaar zijn als ze onder controle worden gehouden, nodigt de gemeente het publiek (inwoners, leerlingen van een klas, handelaars of andere geïnteresseerden) uit om meter of peter te worden van die zones, die erg waardevol zijn voor de biodiversiteit in de stad, en om zijn verbeelding te gebruiken om die zones meer waarde toe te kennen.

Etterbeek engageert zich voor ecologisch beheer

Met de steun van het Gewest werkt Etterbeek aan de uitvoering van een plan voor een gedifferentieerd beheer van de groene ruimten zodat pesticiden niet langer nodig zijn, maar de voorkeur wordt geven aan alternatieve methodes die gezonder en milieuvriendelijker zijn. Er werd nieuw materiaal aangekocht zodat de gemeente zich kon aanpassen aan de nieuwe onderhoudsmethoden zoals een onkruidbestrijdingsmachine met heet water. Bepaalde plaatsen in de gemeente, zoals de Hansen-Soulielaan, werden heraangelegd volgens ecologische principes met grastegels en bloembedden met bodembedekkende planten.

 1. Regelmatig borstelen: door regelmatig te borstelen (ongeveer een keer per week van april tot oktober), kunnen planten niet groeien. Het borstelen heeft ook een preventief effect want zo vermijdt u dat organisch materiaal zich opstapelt en veegt u de zaden weg die op het voetpad terechtgekomen zijn door de wind.
 2. Uittrekken met de hand: als de scheuten groter dan 5 centimeter zijn, is borstelen niet voldoende om ze weg te krijgen. Je moet ze dan uittrekken en dat kan eenvoudig met de hand.
 3. Mechanisch gereedschap gebruiken: zoals een keukenmes om de wortels van planten te verwijderen of een schoffel of een krabber met een lange steel zodat je je niet hoeft te bukken om onkruid te wieden.
 4. Warm water gieten: warm water is doeltreffend om onkruid te vernietigen (vooral water waarin pasta of aardappelen werden gekookt en dat zout en/of zetmeel bevat). Een keer water gieten om de 2 à 3 weken zou moeten volstaan tijdens de zomermaanden. Soms kan het toch nodig zijn dat je ook nog met de hand schoonmaakt als de planten al aanwezig zijn.
 5. Gebruikmaken van thermische onkruidbestrijding: in sommige tuinwinkels vind je branders, die aangesloten worden op een gasfles. Die methode is discutabel vanuit ecologisch standpunt, houdt een risico op brand in en is ook niet de goedkoopste methode.

Een begaanbaar voetpad
Het is niet nodig om het kleinste sprietje te doen verdwijnen. Het belangrijkste is dat het voetpad begaanbaar blijft. Er mag dus beplanting aanwezig zijn op voorwaarde dat die de doorgang niet belemmert en de bestrating niet beschadigt.

Voeten als onkruidverdelgers
Vooral aan de voet van gevels en ter hoogte van boordstenen dat de meeste planten groeien. Op het voetpad passeren regelmatig voetgangers en dat is meestal voldoende om te vermijden dat de planten blijven groeien.

Zout en/of azijn: geen goed idee...
Op het internet circuleren onkruid vernietigende recepten op basis van zout of azijn aangelengd met water. Die middeltjes zouden zogezegd milieuvriendelijk zijn. De ingrediënten mogen dan wel “natuurlijk” zijn, ze doden de planten door een chemische reactie en hebben een nefaste impact op het milieu doordat ze de bodem en het grondwater vervuilen. Zelfs in kleine dosissen kunnen ze gevaarlijk zijn voor de ecosystemen.

 1. Planten verzorgen met planten: om bladluizen, mijten en schimmelziekten te bestrijden en gewoonweg om insecten op afstand te houden, biedt de natuur tal van oplossingen. Er bestaan bijvoorbeeld recepten op basis van look of brandnetel die heel doeltreffend en gemakkelijk te bereiden zijn.
 2. Fysieke barrières plaatsen tegen schadelijke dieren: om die invasie van slakken te stoppen, verkopen tuinwinkels barrières van plastic, maar ook van vilt en koperen stroken. Eierschalen of zaagmeel kunnen ook een natuurlijke barrière vormen hoewel ze minder efficiënt worden als het regent. Je kan slakken ook verdelgen met behulp van een aftreksel van varenplanten.
 3. De voorkeur geven aan manuele ingrepen: om ongewenste planten of takken die aangetast zijn door bladluizen of andere schadelijke dieren te verwijderen, is een manuele ingreep meestal het doeltreffendste.
 4. Bodembedekkende planten aanplanten tegen onkruid: de gouden regel is hier om de bodem te bedekken met schors, houtkrullen, stro, leistenen of beter nog bodembedekkende planten.
 5. Op een natuurlijke manier tuinieren... voor de biodiversiteit: je kan een tuin aanleggen en daarbij rekening houden met bepaalde regels van de natuur zodat je zo weinig mogelijk moet ingrijpen: de juiste plant op de juiste plaats planten, resistente inheemse soorten kiezen, inzetten op diversiteit, onkruid tolereren (en het zelfs een plaats geven)... Dat zijn enkele belangrijke basisprincipes van een natuurlijke tuin. Nee zeggen tegen pesticiden, dat betekent ook dat je moet leren om de zogenaamde gevaren van “vijandige” planten te relativeren. Hun overlast is vooral van esthetische aard, maar ze maken gewoonweg deel uit van de biodiversiteit.
 6. Een beroep doen op een milieuvriendelijke tuinonderneming: als je het onderhoud van je tuin wilt toevertrouwen aan een onderneming, weet dan dat die sector in volle expansie is. Je kan natuurlijk ook je eigen ecologische bestek opstellen voor tuiniers, die misschien wel heel blij zullen zijn dat ze geen chemische producten moeten gebruiken.

Om je correct en zonder risico's voor het milieu te ontdoen van oude verpakkingen die fytosanitaire producten bevat hebben (dozen, flessen, spuitbussen, enz.), kan je terecht op een van de volgende plaatsen:

 • In het mobiele containerpark van Etterbeek
 • In een van de gewestelijke containerparken
 • Bij de vrachtwagens van Proxy Chimik die bij jou in de buurt langskomen

 

Parole expert Natagora : limiter les limaces dans le jardin
Jardiner sans pesticide - Mauvaises herbes