Overlegcommissie

Kalender van de zittingen

De overlegcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het college van burgemeester en schepenen en het gemeentebestuur, de directies Stedenbouw en Cultureel Erfgoed van het Gewest en Brussel Leefmilieu.

Ze komt ten laatste binnen 30 dagen na het einde van het openbaar onderzoek samen. Na afloop van de openbare zitting waarin de verschillende partijen hun standpunt uiteenzetten, trekt de commissie zich terug achter gesloten deuren om te beraadslagen en een gemotiveerd advies uit te brengen, dat beschikbaar is vanaf de maandag na de zitting