Diagnosewandelingen

Om de inspraak van de bevolking te bevorderen en de mening van de inwoners te verzamelen over uiteenlopende thema's die verband houden met hun leefklimaat, organiseert de gemeente Etterbeek regelmatig diagnosewandelingen in verschillende wijken van de gemeente.

Die wandelingen vinden plaats in aanwezigheid van de leden van het college van burgemeester en schepenen en vertegenwoordigers van de gemeentediensten. Voor de burgers zijn de wandelingen een gelegenheid om de problemen aan te kaarten waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd in hun omgeving (onder andere inrichting van de openbare ruimte, onderhoud van de voetpaden en wegen, netheid, mobiliteit, veiligheid) of om andere onderwerpen onder de aandacht te brengen bij de gemeentelijke overheid.

Die momenten waarop burgers en verkozenen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan zijn ook de ideale gelegenheid om meer algemene ideeën en suggesties te doen om de levenskwaliteit in Etterbeek te verbeteren.

Tijdens elke diagnosewandeling wordt een gedetailleerde stand van zaken opgesteld van het parcours dat de deelnemers hebben afgelegd. Het zijn de aanwezige medewerkers van de gemeentediensten en politici die dat verslag opstellen om nadien concrete oplossingen te kunnen zoeken voor de eventuele problemen die werden vastgesteld op het terrein.