Een idee delen op het participativeforum

Etterbeek stelt een gratis online tool voor om de participatie te bevorderen. Het platform wil de banden aanhalen en de dialoog tussen de burgers, het gemeentebestuur en zijn partners (sportcentrum, bibliotheken, culturele centra, verenigingen enzovoort) bevorderen door iedereen de kans te geven om zijn mening te geven en zich in te zetten voor het lokale leven en de lokale politiek.

 

Iedereen kan er een idee voorstellen, zijn mening geven over een gemeentelijk initiatief of deelnemen aan een opiniepeiling. Je kan er ook evenementen aanmaken en verenigingen en andere projectontwerpers kunnen er informatie publiceren.

 

Deelnemen is eenvoudig: ga naar de website van Fluicity of download de applicatie voor smartphones en tablets.