Alternatieve gerechtelijke maatregelen

De dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (DOAGM) is een gemeentedienst die wordt gesubsidieerd door de FOD Justitie om op lokaal niveau de werkstraffen en de dienstverlening te organiseren. 

De dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen:

  • beheert een netwerk van opvangplaatsen (openbare diensten of vzw's) dat zij op permanente basis uitbouwt, ontwikkelt en ondersteunt. Hij kent de specifieke kenmerken van elke structuur en is hun aanspreekpunt tijdens de uitvoering van de werkstraf.
  • bepaalt de concrete richting van de prestatie in overleg met de plaats en de betrokkene. Dankzij de expertise van zijn netwerk en het vermogen om naar de betrokkene te luisteren, kan de dienst de prestatie zo goed mogelijk richting geven in het belang van alle partijen.
  • ziet toe op het goede verloop van de werkstraf en informeert regelmatig de justitieassistent die het dossier opvolgt.
  • ondersteunt de betrokkene bij de uitvoering van de werkstraf. De DOAGM houdt rekening met de verschillende beperkingen (financieel, gezin, medisch, huisvesting, verslavingen, enzovoort) en kan de betrokkene zo nodig doorverwijzen naar de juiste ondersteuningsstructuren. De dienst probeert ook om recidive te vermijden.

 

CONTACT:
François Mayeur
02 737 03 870497 599 872
Generaal Tombeurstraat 53, 1040 Etterbeek