Dienst slachtofferbegeleiding van de politie

De dienst slachtofferbegeleiding van de politie begeleidt slachtoffers van strafrechtelijke inbreuken in het kader van politie-interventies.

  • De dienst biedt een luisterend oor en ondersteuning voor slachtoffers.
  • De dienst geeft informatie over administratieve en juridische stappen.
  • De dienst verwijst slachtoffers (als zij dat willen) door naar gespecialiseerde diensten, die kunnen beantwoorden aan hun behoeften.

De dienst biedt niet enkel rechtstreekse ondersteuning aan de slachtoffers, maar organiseert ook bewustmakingssessies en opleidingen over het thema slachtofferbegeleiding voor het personeel van de politiezone en neemt deel aan verschillende overlegplatformen in verband met dit thema. 

 

Het telefoonnummer van de dienst slachtofferbegeleiding van de politie is 02 788 93 30.