Politie

De politiezone Montgomery bestaat uit drie gemeenten: Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe. Als lokale politie verzekert zij de veiligheid op het grondgebied van de drie gemeenten. Ze houdt zich bezig met het beheer van administratieve en gerechtelijke dossiers van lokale aard.

De diensten van onze politiezone besteden bijzondere aandacht aan het begrip “nabijheid”. In elk van de drie gemeenten in de zone is er een politiehuis (commissariaat). In Etterbeek bevindt het politiehuis zich op de Sint-Pieterssteenweg 122. Het is 24 uur per dag en 7 dagen per week open.

In overleg met de politiezone heeft de gemeente Etterbeek verschillende initiatieven gefinancierd om de aanwezigheid van een nabijheidspolitie op haar grondgebied te versterken. Zo worden twee agenten van de fietsbrigade uitsluitend in Etterbeek tewerkgesteld. Onze gemeente heeft ook een akkoord gesloten met de federale politie om acht keer per maand te paard te patrouilleren in onze gemeente in functie van de behoeften op het terrein. Tot slot werd er een wijkpolitiekantoor geopend in de Rolinwijk (Hippolyte Rolinpromenade 1). Elke donderdagnamiddag van 16.30 uur tot 18.30 uur zijn de wijkinspecteurs daar beschikbaar voor inwoners die hen willen ontmoeten.