Wijkinspecteurs

Etterbeek maakt deel uit van de politiezone Montgomery, waarvan de wijkinspecteurs afhangen. Hun rol bestaat uit meer dan louter administratieve taken. Zij oefenen de politiefunctie uit die het dichtste bij de mensen staat die in een wijk werken of wonen en zijn ook het meeste zichtbaar.

Ze worden onderverdeeld in ploegen en elke ploeg wordt toegewezen aan een wijk.

Dit zijn hun belangrijkste taken:

  • burenconflicten oplossen: ze luisteren, informeren en oriënteren de burger naar de bevoegde gemeentelijke en sociale diensten om een concrete oplossing te zoeken voor hun problemen.
  • administratieve of gerechtelijke dossiers opvolgen: zij voeren bijvoorbeeld het onderzoek uit voor je inschrijving in het bevolkingsregister.
  • de levenskwaliteit in de wijk verbeteren: wanneer zij schade vaststellen in de openbare ruimte (defecte openbare verlichting, verzakkingen in het voetpad, sluikstorten, enzovoort), brengen zij de betrokken diensten daarvan op de hoogte.
  • een preventieve functie uitoefenen: ze zijn aanwezig op openbare evenementen (rommelmarkten, braderieën…), in handelswijken, in parken en in de omgeving van scholen.

Het telefoonnummer van de dienst Wijkinspecteurs van de politie is 02 788 91 00.