Nederlandstalig cultuurbeleid

De dienst Nederlandstalige Aangelegenheden is verantwoordelijk voor de uitvoering van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid op basis van het decreet “Lokaal Cultuurbeleid”.

Dat cultuurbeleid wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende Nederlandstalige partners in de gemeente:

  • GC De Maalbeek
  • De Nederlandstalige bibliotheek
  • Wijkhuis Chambéry
  • Het project Domino Brede School
  • De academie voor beeldende kunsten RHoK
  • Go! Muziekacademie

Actieplan

Het lokaal cultuurbeleidsplan legt voor elke beleidsperiode de prioritaire doelstellingen vast.

Die doelstellingen worden vertaald naar concrete acties, die worden gebundeld in het jaarlijkse actieplan.

De dragers van deze acties zijn de partners van het lokaal cultuurbeleid, maar ook verenigingen en inwoners kunnen acties voorstellen.

Heb jij zelf een initiatief of een idee dat de steun van onze dienst verdient? Neem dan contact op met onze dienst, dan bekijken we samen wat we kunnen doen.

Cultuurraad

De Cultuurraad is een door de gemeente erkend adviesorgaan. De Cultuurraad komt twee keer per jaar samen en geeft advies over de inhoud van de jaarlijkse actieplannen en over andere maatregelen die verband houden met het Nederlandstalige leven in de gemeente. Als je deel wilt uitmaken van de raad, neem dan contact op met de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden.