Belastingaangifte

Voor informatie in verband met je belastingaangifte, de btw of de onroerende voorheffing, moet je geen contact opnemen met het gemeentebestuur, maar met de federale overheidsdienst Financiën (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel / 02 572 57 57 / elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur).

Je kan de volledige gegevens van je lokale kantoor vinden op de website van de FOD Financiën. Opgelet: die gegevens kunnen verschillen naargelang de categorie gebruikers waartoe je behoort (particulieren of professionelen) of naargelang de gewenste administratieve stap die je wilt uitvoeren.

Elk jaar stelt de FOD Financiën een aantal medewerkers ter beschikking van de gemeenten om de inwoners die dat willen te helpen bij hun belastingaangifte. Door de gezondheidscrisis kan die dienst tijdens de maand juni niet doorgaan zoals gewoonlijk. Toch  blijft de FOD hulp bieden bij je belastingaangifte, maar dan enkel telefonisch. Alle informatie daarover wordt te gelegener tijd op de homepagina van onze website gepubliceerd.

Je kan je belastingaangifte ook online invullen en opsturen via myminfin.be. Als je gedurende drie jaar gebruikmaakt van de onlinedienst, zal je geen papieren versie van je belastingaangifte meer ontvangen.