Tijdelijke bezetting van de openbare weg (werf)

Contenu

WIE?

Natuurlijke personen of rechtspersonen die tijdeleijk een ruimte op de openbare weg (voetpad, parkeerzone, deel van de rijbaan, enzovoort) willen innemen, bijvoorbeeld in het kader van een bouwplaats (plaatsing van een container, een kraan, een stelling, enzovoort).

HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?

Als de bezetting geen impact heeft op het verkeer:
• Als het over gemeenteweg gaat: vul het aanvraagformulier in en bezorg het samen met de nodige documenten aan de dienst Openbare Werken.
• Als het over een gewestweg gaat: de aannemer moet de aanvraag indienen via het online gewestelijk platform OSIRIS.

Als de bezetting impact heeft op het verkeer:
De aanvraag moet systematisch door de aannemer indienen worden via het online gewestelijk platform OSIRIS.

PRIJS

  • Als het over een gemeenteweg gaat: een belasting van 1,15 euro per m² en per dag. Dat bedrag kan verhoogd of verlaagd worden in functie van bepaalde criteria.
  • Als het over een gewestweg gaat: neem contact op met Brussel Mobiliteit voor de prijs van de retributie.

TERMIJN

  • Een aanvraag voor een gemeenteweg: vijf werkdagen
  • Een aanvraag voor een gewestweg: de termijnen hangen af van het Gewest.

GELDIGHEID

De tijdelijke bezetting van de openbare weg is geldig voor de gehele periode die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de vergunning is aangevraagd. Vergeet dus zeker niet om te melden wanneer de werkzaamheden klaar zijn, want de periode voor de berekening van de belasting eindigt wanneer je het definitieve document aan de gemeente overhandigd of wanneer de werf wordt afgesloten op het online gewestelijke platform OSIRIS.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Afhankelijk van de situatie en om er zeker van te zijn dat de nodige ruimte wel degelijk vrij is op het moment dat de bezetting aanvangt, moet je misschien vooraf een parkeerplaats reserveren bij de dienst Openbare Werken.