Covid-19: de steunmaatregelen

Covid-19: de steunmaatregelen

Description

Hier vind je een overzicht van de steunmaatregelen die werden genomen om sectoren en mensen die bijzonder hard worden getroffen door de gezondheidscrisis te helpen.

Afbeelding
Inhoud

MAATSCHAPPELIJKE STEUN

Op gewestelijk niveau

In Brussel werd een gratis en anoniem telefoonnummer geopend (0800 352 43 – van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 17 uur) voorsociale noodgevallen en om mensen met bepaalde moeilijkheden te kunnen helpen (voeding, huisvesting, isolement, moeilijke gezinssituatie of moeilijke financiële situatie, enzovoort).

Op niveau van het OCMW

Als je al wordt geholpen door het OCMW van Etterbeek, als je maatschappelijke steun wil aanvragen of als je een vraag hebt over de diensten van het OCMW, dan kan je bellen naar het gratis nummer 0800 399 32 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur van 13 uur tot 16 uur).

Deze organisatie biedt bovendien een aantal steunmaatregelen voor begunstigden van het recht op maatschappelijk integratie, gezinnen met een laag inkomen en mensen die een financiële impact ondervinden van de gezondheidscrisis: hulp voor huisvesting en energie, psychosociale begeleiding, gezondheidszorg, financiële hulp, schuldbemiddeling, enz.

 OCMW Etterbeek
 0800 399 32
 info@ocmw-etterbeek.be

Op niveau van de gemeente

Er werd een afdeling voor hulp aan personen in quarantaine en/of alleenstaande 60-plussers opgericht op initiatief van de dienst Contact Plus om materiële hulp aan te bieden aan mensen en ervoor te zorgen dat zij de deur niet uit moeten (kleine boodschappen, apotheek, levering van maaltijden aan huis, enzovoort). Je kan hen bereiken op het nummer 02 627 27 37, van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 12.45 uur en van 14 uur tot 16 uur.

De dienst Gezondheid werkt bovendien samen met drie lokale partners om het eerstelijnspersoneel (gezondheidswerkers, gemeenschapswachten, straathoekwerkers, politieagenten, enzovoort) gratis individuele psychologische begeleiding te geven. Mensen die in Etterbeek wonen of werken en zich betrokken voelen kunnen een afspraak maken op een van de volgende nummers:

  • Psycho-Etterbeek: 02 735 84 79
  • Centre de guidance d’Etterbeek: 02 646 14 10
  • CentrEmergences d’Etterbeek: 0499 50 50 10

FINANCIËLE STEUN

Op gewestelijk niveau

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemingen die bijzonder hard worden getroffen door de coronacrisis te steunen. Alle details vind je op www.premiecovid.brussels  .

Op niveau van de gemeente

Premie voor niet-essentiële handelszaken

Boven op de steunmaatregelen van het Gewest en de federale regering heeft Etterbeek beslist om de niet-essentiële handelszaken te steunen die moesten sluiten of hun activiteiten moesten beperken door de gezondheidscrisis. Daarvoor heeft ze een forfaitaire premie van 400 euro per handelszaak in het leven geroepen.

 Middenstandsloket
 02 627 23 24 – 02 627 24 41
 middenstand@etterbeek.brussels
 Aanvraagformulier  
 Reglement

Premie om sociale relaties te stimuleren in tijden van crisis

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat mensen bang en somber zijn. Daarom wil de gemeente initiatieven ondersteunen die de sociale cohesie bevorderen. De premie is bedoeld voor initiatieven die plaatsvinden hebben plaatsgevonden sinds 1 april 2020 of initiatieven die nog op touw worden gezet tot en met 31 december 2021. Het bedrag varieert van 20 tot 400 euro naargelang de omvang van het initiatief.

 Antenne du Contrat de Quartier Durable (« Carrefour des Régions »)
 02 648 95 90
 quartierdurable@etterbeek.brussels
 Reglement
 Formulier bijlage 1  
 ormulier bijlage 2