Openingsuren en wekelijkse rustdag

De bepalingen in verband met de openingsuren en de wekelijkse rustdag in handelszaken zijn vastgelegd in de wet.

De toegelaten openingsuren voor handelszaken zijn:

 • van maandag tot en met donderdag: van 5 uur tot 20 uur;
 • op vrijdagen en dagen die voorafgaan aan een wettelijke feestdag (als de wettelijke feestdag een maandag is, wordt de zaterdag beschouwd als de voorgaande dag): van 5 uur tot 21 uur;
 • voor nachtwinkels: van 17 uur tot 7 uur.

Een wekelijkse sluitingsdag is verplicht. Die sluitingsdag is een ononderbroken periode van 24 uur die begint op zondag om 5 uur of om 13 uur en de volgende dag op hetzelfde uur eindigt. In verband met die wekelijkse rustdag, laat de wet toe om:

 • voor bepaalde beroepen een zondagwacht te organiseren;
 • op een andere dag dan zondag te sluiten: de rustdag (en het uur waarop die ingaat) moeten zichtbaar worden opgehangen in de handelszaak en de dienst Speciale wetten van de politiezone moet hiervan geïnformeerd worden;
 • de wekelijkse rustdag uit te stellen naar de volgende dag als de rustdag op een wettelijke feestdag valt.

De wet verplicht wel om:

 • dezelfde wekelijkse rustdag te behouden gedurende minstens 6 maanden.

In bepaalde omstandigheden kan de gemeente de handelaars een uitzondering geven voor de verplichting om een wekelijkse rustdag te hebben:

 • afwijkingen van de wekelijkse rustdag zijn toegestaan tijdens speciale handelsactiviteiten (zie tabel hieronder);
 • voor de resterende dagen (wetende dat er maximaal 15 afwijkingen per jaar mogen worden toegestaan) moeten de aanvragen worden ingediend door een handelsvereniging en gemotiveerd worden door speciale omstandigheden (bijvoorbeeld een kermis of een markt).
   

 

Kalender    
Wintersolden van 3 tot en met 9 januari 2021 1 dag
Valentijn van 8 tot en met 14 februari 2021 1 dag
Pasen van 4 tot en met 17 april 2021 1 dag
Moederdag van 3 tot en met 9 mei 2021 1 dag
Vaderdag van 7 tot en met 13 juni 2021 2 dagen
Zomersolden van 1 tot en met 7 juli 2021 1 dag
Nationale openingsdag (COMEOS) 3 oktober 2021 1 dag
Allerheiligen van 1 tot en met 7 november 2021 1 dag
Sinterklaas van 29 november tot en met 5 december 2021 1 dag
Eindejaarsfeesten van 12 december 2021 tot en met 1 januari 2022 3 jdagen
  Totaal: 13 dagen
  Resterend: 2 dagen