Adreswijziging
naar Etterbeek

Contenu

WIE?

Elke burger die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van Etterbeek moet daarvan aangifte doen bij het gemeentebestuur binnen acht werkdagen.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Nee. Je kan als volgt aangeven dat je verhuist:

  • via ons elektronische loket. Daarvoor heb je een kaartlezer nodig.
  • via e-mail (met een kopie van je identiteitskaart in bijlage).Vermeld je nieuwe adres, je rijksregisternummer en de personen die jou vergezellen.
  • per brief aan de dienst Bevolking, Kazernenlaan 31/1. Vermeld je nieuwe adres, je rijksregisternummer en de personen die jou vergezellen

Opgelet: vreemdelingen die hun eerste inschrijving willen aanvragen in België moeten een afspraak maken bij de dienst Vreemdelingen.

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.

TERMIJN

Zodra je jouw adreswijziging hebt aangevraagd, komt de wijkagent binnen drie weken langs om te controleren of je effectief op je adres woont. Vervolgens word je door de dienst Bevolking uitgenodigd om je nieuwe adres te registreren op de chip van je elektronische identiteitskaart.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Wanneer je adreswijziging geldt voor het hele gezin, dan kan de aangifte worden ingediend door de referentiepersoon van het gezin of door een ander meerderjarig gezinslid.
  • Vergeet niet om je naam (of namen) te vermelden op de bel en de brievenbus van jouw woning.
  • Zodra de wijkagent heeft bevestigd dat je wel degelijk op je nieuwe adres woont, word je door de dienst Bevolking uitgenodigd om de chip van je elektronische identiteitskaart te wijzigen. Daarvoor moet je je pincode of pukcode meebrengen. Als je die niet meer hebt, moet je nieuwe aanvragen (kostprijs: 10 euro).
  • Als je een nieuwe inwoner bent en een wagen hebt, dan kan je een parkeerkaart voor bewoners aanvragen. Daarmee kan je gratis parkeren in een groot deel van de gemeente.