Een conviviale straat organiseren

Contenu

WIE?

Elke burger kan een aanvraag indienen om een deel van zijn straat tijdelijk te laten afsluiten voor het verkeer om er een “conviviale straat” te organiseren. Zo wil de gemeente haar inwoners de kans geven om zich de openbare ruimte opnieuw toe te eigenen zodat zij er activiteiten kunnen organiseren die de samenhang in de wijken bevorderen zoals animatieactiviteiten, etentjes met de buren, spelletjes voor kinderen, enzovoort.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN ?

Niet noodzakelijk. Om een straatafsluiting aan te vragen, kan je het aanvraagformulier invullen en aan de betrokken gemeentediensten bezorgen via e-mail of per post. Je kan het document ook afgeven aan het snelloket.

VOORWAARDEN

  • Een conviviale straat kan enkel worden georganiseerd tijdens een schoolvakantie of op feestdagen.
  • Ze kan maximaal vijf opeenvolgende dagen duren van 10 uur tot 20 uur
  • Bij de aanvraag moet een papieren enquête worden gevoegd waarin de meningen van minstens tien bewoners van het desbetreffende straatdeel worden verzameld evenals het charter voor de goede werking, dat werd ondertekend door de drie peters/meters van het evenement.

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.

TERMIJN

De aanvraag moet minstens veertien dagen op voorhand worden ingediend.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Het feit dat je een aanvraag indient betekent niet dat je de toestemming krijgt om het evenement te organiseren. Het gemeentebestuur neemt hierover een beslissing op basis van een analyse die geval per geval wordt uitgevoerd door de gemeentediensten. Zij gaan bijvoorbeeld na of er geen lijn van het openbaar vervoer door de straat rijdt, of het gaat over een weg waar de maximumsnelheid normaal 50 kilometer per uur is, enzovoort.
  • Bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of die er een garage hebben, prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt en personen die in het bezit zijn van een vergunning uitgereikt door de wegbeheerder hebben toegang tot de conviviale straat. Zij moeten stapvoets rijden en voorrang verlenen aan voetgangers. Indien nodig moeten zij stoppen.