Flyers verdelen in een school of een gemeentelijke bibliotheek

Contenu

WIE?

Verenigingen en organisaties die activiteiten voor een jong publiek organiseren of informatie verstrekken en hun flyers/folders willen verspreiden in de bibliotheken en gemeentescholen.

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN?

De gemeente wil al die aanvragen gelijk behandelen en daarom moet elke organisatie een online formulier invullen en bezorgen aan de dienst Onderwijs. Bij het formulier moet een kopie van de flyer of folder worden gevoegd.

Zodra de dienst het formulier heeft ontvangen, zal het de aanvraag voorleggen aan het college, dat een beslissing neemt.

De dienst Onderwijs brengt de aanvragers vervolgens op de hoogte van die beslissing.