Organisatie van een braderie of rommelmarkt

Contenu

WIE?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (vzw, handelaarsvereniging, wijkcollectief, enz.) die een braderie en/of een rommelmarkt wil organiseren op het grondgebied van de gemeente kan daarvoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst Kermissen, Markten en Rommelmarkten.

WELKE DOCUMENTEN MOET IK BIJ MIJN AANVRAAG VOEGEN?

Uiterlijk een week voordat je activiteit plaatsvindt, moet je de volgende documenten bezorgen aan de dienst Kermissen, Markten en Rommelmarkten:

 • Het huishoudelijk reglement van je braderie/rommelmarkt (je kan hiervoor een model krijgen).
 • Een lijst van alle deelnemers en hun volledige gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en toegekende standplaats).
 • Indien van toepassing, een lijst met alle animatieactiviteiten en/of installaties die voorzien zijn in het kader van de activiteit met vermelding van de volledige gegevens van de uitbaters.
 • Een kopie van de kwitantie van een verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator dekt.
 • Een bewijs (rekeninguittreksel, enz.) dat de waarborg werd overgeschreven.

PRIJS

Elke eerste aanvraag van het jaar is gratis. Daarna wordt de prijs bepaald in functie van het aantal deelnemers:

 • 100 euro bij minder dan 50 deelnemers
 • 200 euro bij 51 tot 150 deelnemers
 • 250 euro bij 151 tot 300 deelnemers
 • 300 euro bij meer dan 300 deelnemers

De organisator moet vooraf steeds een waarborg (10 euro/standplaats) storten. De waarborg wordt terugbetaald als het reglement betreffende de organisatie van braderieën en rommelmarkten op het grondgebied van Etterbeek wordt nageleefd, in het bijzonder de bepalingen in verband met de netheid.

TERMIJN

Je moet je aanvraag minstens drie maanden voor het evenement indienen.

BIJKOMENDE INFORMATIE

 • Als er andere animatieactiviteiten en/of installaties voorzien zijn in het kader van je activiteit (stands waar eten en/of drank wordt verkocht, concerten, kermisattracties, enz.), moet de organisator van het evenement minstens drie maanden op voorhand een aanvraag indienen bij de dienst Animatie.
 • Het is de taak van de organisator om de plaats van de braderie en/of de rommelmarkt schoon te maken. Als het over een natuurlijk persoon gaat, neemt hij die schoonmaak voor zijn eigen rekening. Rechtspersonen kunnen een beroep doen op het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Zij moeten dan enkel de personeelskosten betalen (het materiaal zoals handschoenen, schoppen en borstels worden gratis geleverd door de gemeente).
 • In functie van de beschikbaarheden en onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente ook een zaal/of materiaal ter beschikking stellen.
 • Raadpleeg de kalender van braderieën en rommelmarkten in Etterbeek om op de hoogte te blijven van gelijkaardige evenementen die binnenkort plaatsvinden.