Organisatie van een evenement

Contenu

WIE?

Elke organisator van een evenement dat plaatsvindt in de openbare ruimte en/of op privéterrein maar dat een impact heeft op de openbare ruimte moet vooraf een vergunning krijgen van de gemeente.

HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst Animatie samen met een nauwkeurig inplantingsplan (daarvoor kan je gebruikmaken van BruGIS, dat werd ontwikkeld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

PRIJS

De aanvraag op zich is gratis, maar in sommige gevallen kunnen er kosten zijn voor de organisatie (bijvoorbeeld inname van de openbare weg, schoonmaak van een locatie, enzovoort).

TERMIJN

  • Als het advies van de DBDMH nodig is: minstens 6 weken op voorhand.
  • Als het advies van de DBDMH niet nodig is: minstens 4 weken op voorhand.
  • Voor grote evenementen: minstens 3 maanden op voorhand

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Als je evenement plaatsvindt in een ruimte waarvan de gemeente geen beheerder is (Jubelpark, gewestweg, enz.) is ook een vergunning van de eigenaar en/of de verantwoordelijke van de site noodzakelijk.
  • Naargelang de aard van je evenement en in functie van bepaalde criteria (specifieke behoeften in verband met elektriciteit, gebruik van vuurwerk, enzovoort), moet je misschien nog andere administratieve stappen ondernemen bij andere instanties.
  • Je moet altijd een verzekeringen voor de burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten die de risico's van je evenement dekt. Daarnaast moet je de voorwaarden naleven die eventueel worden opgelegd (normen op het vlak van geluidsoverlast, aangepaste bewegwijzering, enzovoort).
  • In functie van de beschikbaarheden en onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente ook een zaal of materiaal ter beschikking stellen.