Erkenning van een kind

Contenu

WIE?

Ouders die in Etterbeek gedomicilieerd zijn kunnen hun kind erkennen. Dankzij die erkenning kunnen ongehuwde ouders de afstamming langs vaderszijde vaststellen en de naam van de vader (of van de co-ouder) aan het kind geven. Je kan een kind erkennen voor of na de geboorte.

 • Erkenning voor de geboorte: deze vorm van erkenning is de eenvoudigste (wat de formaliteiten betreft) en de moeder hoeft zich niet te verplaatsen na de bevalling. De vader (of co-ouder) en de moeder moeten zich samen melden bij de dienst Burgerlijke Stand. De toekomstige moeder moet zwanger zijn en ofwel ongehuwd, ofwel gescheiden, ofwel sinds meer dan 300 dagen weduwe zijn. Als de moeder van het kind gescheiden is, aan het scheiden is of apart woont, kunnen er specifieke regels van toepassing zijn waarbij bijvoorbeeld de ex-echtgenoot als vermoedelijke vader wordt aangewezen. Vraag hierover meer informatie bij de dienst Burgerlijke Stand.
   
 • Erkenning na de geboorte: als je een kind hebt van wie de afstamming enkel langs moederszijde is vastgesteld, kan je de afstamming van de vader (of de co-ouder) laten vaststellen in een akte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De vader (of co-ouder) en de moeder moeten zich samen melden bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar zij gedomicilieerd zijn. Wanneer het kind ouder is dan 12 jaar, dan moet het kind aanwezig zijn en akkoord gaan. Het is voldoende dat slechts één ouder aanwezig is als er een authentieke akte van toestemming voor de erkenning bestaat die werd opgesteld door de moeder van het kind of als er een vonnis bestaat waardoor de erkenning van de vader of de co-ouder mogelijk is zonder de toestemming van de moeder.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

In geval van erkenning voor de geboorte:

 • Identiteitskaart van de vader (of co-ouder) en de moeder.
 • Zwangerschapsattest (met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum).
 • Geboorteakten van de toekomstige ouders.
 • Als de ouders niet zijn ingeschreven in België of als hun burgerlijke staat onbepaald is: een attest waarin hun burgerlijke staat wordt vermeld.

In geval van erkenning na de geboorte:

 • Geboorteakte van het kind en van de ouders.
 • Identiteitskaart van de vader (of co-ouder), van de moeder en van het kind als het er al een heeft.
 • Andere documenten in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld: een gescheiden moeder, scheidende moeder of weduwe sinds minder dan 300 dagen). Vraag hierover meer informatie bij de dienst Burgerlijke Stand.
 • Eventueel: het vonnis waardoor de erkenning van de vader of de co-ouder mogelijk is zonder de toestemming van de moeder + een kopie van de betekenis van dat vonnis + een attest van niet-beroep tegen het vonnis.
 • Als de moeder niet is ingeschreven in België: een attest met betrekking tot haar burgerlijke staat op het moment van de geboorte.

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.