Euthanasieverklaring

Contenu

WIE ?

Alle burgers die zijn ingeschreven in de gemeente Etterbeek kunnen een wilsverklaring inzake euthanasie doen. Het is een schriftelijk document waarin een persoon ermee akkoord gaat dat een arts euthanasie uitvoert in de omstandigheden die werden vastgelegd in de wet in het geval dat die persoon niet in staat zou zijn om zijn wil kenbaar te maken.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk melden bij de dienst Bevolking. Je ontvangt je wilsverklaring inzake euthanasie onmiddellijk.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

  • Als je Belg bent: je identiteitskaart.
  • Als je geen Belg bent: je elektronische vreemdelingenkaart of bewijs van vervanging.

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.

GELDIGHEID VAN DE VERKLARLING

Alle wilsverklaringen inzake euthanasie die zijn opgesteld sinds 2 april 2020 hebben een onbeperkte geldigheidstermijn. Wilsverklaringen inzake euthanasie die werden opgesteld vóór 2 april 2020 zijn vijf jaar geldig. Ze kunnen worden vernieuwd waarna ze onbeperkt geldig zijn.

 

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Je kan een of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen die jouw huisarts kunnen informeren over het feit dat je een wilsverklaring inzake euthanasie hebt opgesteld.
  • De FOD Volksgezondheid heeft een zeer uitgebreide brochure over de wilsverklaring inzake euthanasie gemaakt.
  • Als je dat wilt, kan je het formulier voor de wilsverklaring inzake euthanasie al invullen voordat je naar de dienst Bevolking gaat.