Geboorte

Contenu

WIE?

De ouders van elk kind dat in Etterbeek wordt geboren moeten de geboorte van hun kind aangeven bij de dienst Burgerlijke Stand.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je kan de geboorte van jouw kind aangeven op de Sint-Michielssite van de Europaziekenhuizen (Linthoutstraat 150), de enige kraamkliniek in Etterbeek. De dienst Burgerlijke Stand heeft daar spreekuur op woensdag en vrijdag, ook voor kinderen die thuis zijn geboren. Ouders worden gecontacteerd door de dienst Burgerlijke Stand zodra de dienst op de hoogte wordt gebracht van de geboorte van het kind.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

  • Het document van de kraamkliniek.
  • De identiteitskaart van de persoon die de geboorte komt aangeven.
  • Het trouwboekje of de huwelijksakte voor gehuwde ouders.
  • Ongehuwde ouders die er een hebben: de akte van erkenning voor de geboorte (ouders die dat document niet hebben moeten samen de aangifte komen doen).

TERMIJN

De aangeving moet binnen vijftien dagen na de geboorte indienen worden.

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Wanneer de ouders gehuwd zijn, krijgt het kind doorgaans de familienaam van de vader. De wet geeft ouders ook de mogelijkheid om de naam van de moeder aan het kind te geven of zelfs beide namen. De ouders moeten in het ziekenhuis een formulier invullen en ondertekenen waarop zij de keuze voor de naam van het kind bevestigen.
  • Ook kinderen van wie de ouders gescheiden zijn of aan het scheiden zijn of van wie de moeder sinds minder dan 300 dagen weduwe is krijgen de naam van de vader. In alle andere gevallen krijgt het kind de naam van de moeder, behalve bij erkenning van het vaderschap.
  • Onze gemeente beperkt het aantal voornamen tot zeven. De eerste voornaam moet overeenstemmen met het geslacht van het kind. Ouders krijgen een grote vrijheid in de keuze van de voornaam of voornamen. Toch kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voornaam weigeren als die tot verwarring leidt of mogelijk schadelijk is voor het kind.
  • Etterbeek geeft nieuwe ouders een geboortepremie van 25 euro. Dat bedrag krijg je bij de geboorte van elk van je kinderen op voorwaarde dat de moeder is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente. Deze premie wordt uitgereikt door de dienst Onderwijs.