Juridische bijstand

Contenu

WIE?

Burgers die gratis advies of informatie willen op het vlak van recht of justitie kunnen terecht bij het spreekuur dat elke week georganiseerd wordt in het gemeentehuis door de Franstalige commissie voor juridische bijstand (Commission d'aide juridique de Bruxelles).

HOE KAN IK GEBRUIKMAKEN VAN DIE BIJSTAND?

Deze “eerstelijns” juridische bijstand is voor iedereen toegankelijk, ongeacht nationaliteit, woonplaats of inkomen. De bijstand wordt verleend door vrijwillige algemene advocaten van de Franstalige balie van Brussel.

Je kan online een afspraak maken of contact opnemen met het onthaal van het gemeentebestuur via e-mail of telefonisch. Een afspraak duurt 15 minuten

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet en je dossier ontvankelijk wordt geacht, kunnen de advocaten van het spreekuur je ook helpen om bijstand te krijgen van een advocaat die door het Bureau d'aide juridique wordt aangewezen (dit wordt “tweedelijns” juridische bijstand genoemd).
  • Afhankelijk van jouw situatie en de bijzonderheden van jou verzoek, kunnen deze advocaten je ook doorverwijzen naar andere juridische adviescentra in Brussel die gespecialiseerd zijn in bepaalde materies (jeugdrecht, vreemdelingenrecht, enzovoort).
  • Voor een eerste advies per telefoon kan je contact opnemen met Télé-barreau op de volgende nummers:
    • 02 511 54 83 (van maandag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur)
    • 02 519 89 18 (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11 uur – enkel vreemdelingenrecht)