Laatste wilsbeschikking

Contenu

WIE?

Elke burger die is ingeschreven in de gemeente Etterbeek kan bij leven het gemeentebestuur informeren over zijn laatste wensen in verband met de wijze van teraardebestelling, de bestemming van zijn assen in het geval van een crematie, het confessionele of niet-confessionele ritueel van zijn keuze of het bestaan van een eventueel uitvaartcontract.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk melden bij de dienst Bevolking.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Je elektronische identiteitskaart (zowel voor personen met de Belgische nationaliteit als voor anderen) of een bewijs van vervanging.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • De informatie uit je laatste wilsbeschikking wordt opgenomen in het rijksregister van natuurlijke personen.
  • Je kan je laatste wilsbeschikking op elk moment wijzigen of intrekken.
  • De wilsbeschikking gebeurt aan de hand van een formulier. Als je dat wilt, kan je dat formulier al invullen voordat je naar het gemeentehuis gaat.