Orgaandonatie

Contenu

WIE ?

Volgens de wet mogen organen worden weggenomen bij een burger na vaststelling van het overlijden. Elke persoon die is ingeschreven in Etterbeek kan uitdrukkelijk akkoord gaan met de wet of kan zich verzetten tegen de orgaandonatie aan de hand van een aangifte bij de dienst Bevolking. Als je een buitenlandse nationaliteit hebt, dan geldt dezelfde wet als je al langer dan zes maanden bent gedomicilieerd in Etterbeek.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk melden bij de dienst Bevolking.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

  • Als je Belg bent: je elektronische identiteitskaart (of bewijs van vervanging in geval van verlies van je identiteitskaart).
  • Als je geen Belg bent: je elektronische vreemdelingenkaart (of bewijs van vervanging).

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Het kan nuttig zijn om je familie of echtgenoot/echtgenote te informeren over je voorkeur in verband met orgaandonatie. Om discussie te vermijden wanneer je overlijdt, is het beter om je wil te uiten aan de hand van een aangifte bij de gemeente. Wanneer je de aangifte invult, heb je twee mogelijkheden:

  1. Je gaat akkoord met de orgaandonatie. Je familieleden van de eerste graad en je echtgenoot/echtgenote kunnen zich dan niet verzetten tegen de orgaandonatie en worden ook niet met de keuze geconfronteerd.
  2. Je verzet je tegen de orgaandonatie. De gemeente meldt je keuze aan de centrale databank bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Die databank wordt systematisch geraadpleegd wanneer men overweegt om organen of weefsels weg te nemen.