Ouderlijke toestemming

Contenu

WIE ?

Wanneer een kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouders reist, is het aanbevolen dat het een schriftelijke toestemming bij zich heeft die “ouderlijke toestemming” wordt genoemd. Dat is een aanbeveling van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk melden bij de dienst Bevolking om je document officieel te laten legaliseren.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

  • Als je Belg bent: je elektronische identiteitskaart (of bewijs van vervanging in geval van verlies van je identiteitskaart).
  • Als je geen Belg bent: je elektronische vreemdelingenkaart of je speciale identiteitskaart (uitgegeven door de FOD Buitenlandse Zaken) of eventueel een bewijs van vervanging.

WIE GEEFT DE OUDERLIJKE TOESTEMMING?

  • Als je kind alleen of in het gezelschap van een derde persoon reist, dan moet de toestemming worden gegeven door een van beide ouders die het ouderlijke gezag uitoefenen over het kind.
  • Als je kind reist met een van beide ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan moet de toestemming worden gegeven door de ouder die niet meereist met het kind.

PRIJS

De kostprijs van deze administratieve stap bedraagt 10 euro.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Wanneer een minderjarige zonder ouders reist, kunnen vliegtuigmaatschappijen eisen dat het kind een ouderlijke toestemming bij zich heeft.
  • Wanneer het kind reist met een van beide ouders, kan die ouder een schriftelijke toestemming van de andere ouder bij zich hebben als hij of zij dat wenst.
  • Politiediensten hebben het recht om zich er in geval van twijfel, bij het oversteken van de grens en ook tijdens het verblijf in het buitenland, van te verzekeren dat de minderjarigen die alleen of in het gezelschap van andere personen dan hun ouders reizen wel degelijk reizen met toestemming van hun ouders.