Wettelijk samenwonen

Contenu

WIE ?

Twee personen die zijn ingeschreven in Etterbeek en die samenwonen kunnen een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen bij het gemeentebestuur. Die aangifte geeft een zekere juridische bescherming.

VOORWAARDEN VOOR WETTELIJK SAMENWONEN

 • Meerderjarig zijn en bekwaam zijn om een contract te sluiten.
 • Niet gehuwd zijn of nog niet wettelijk samenwonen met een andere persoon.
 • Opgenomen zijn in dezelfde gezinssamenstelling of al feitelijk samenwonen.
 • Om een verklaring te ondertekenen, is de aanwezigheid van beide samenwonenden verplicht.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, enkel op afspraak.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

 • Als je Belg bent: je identiteitskaart of je paspoort.
 • Als je een buitenlandse onderdaan bent: attesten waaruit de afwezigheid van een huwelijk of reeds bestaande wettelijke samenwoning blijkt.

HOE KAN IK EEN WETTELIJKE SAMENWONING BEËINDIGEN?

Je kan een wettelijke samenwoning beëindigen in de gemeente waar een van de twee betrokkenen woont:

 • Met wederzijdse toestemming (aanwezigheid van beide personen verplicht).
 • Door een huwelijk of door het overlijden van een van de samenwonenden (de opzegging is dan automatisch).
 • Eenzijdig door een van de samenwonenden door middel van een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De andere partij wordt vervolgens door een gerechtsdeurwaarder in kennis gesteld van de beëindiging van de wettelijke samenwoning. De procedure wordt verricht door het gemeentebestuur op kosten van de aanvrager. Zodra de procedure is afgerond, wordt de beëindiging officieel opgenomen in de bevolkingsregisters.

PRIJS

 • Verklaring van wettelijk samenwonen: 30 euro
 • Beëindiging van de wettelijke samenwoning met wederzijdse toestemming: gratis
 • Eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning (kosten gerechtsdeurwaarder): 285 euro