Belgische identiteitskaart
Aanvraag

Contenu

WIE?

Elke Belgische burger die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt moet in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart. Die elektronische identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het rijksregister van de natuurlijke personen.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk melden bij de dienst Bevolking. Als je om medische redenen niet in de mogelijkheid bent om je te verplaatsen, kan je een beroep doen op ons “mobiel loket”. Dat mobiel loket komt naar jouw woning om je aanvraag van een elektronische identiteitskaart te registreren. Om gebruik te maken van deze dienst, moet je telefonisch contact opnemen met de dienst Bevolking.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

 • Je huidige elektronische identiteitskaart of een bewijs van vervanging.
 • 1 recente foto die voldoet aan de criteria van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).
 • Je uitnodiging (facultatief).

PRIJS

 • Normale procedure: 26 euro
 • Snelle procedure met levering op de gemeente D+1: 130 euro
 • Snelle procedure met levering op de FOD Binnenlandse Zaken: 150 euro

TERMIJN

 • Normale procedure: 15 werkdagen
 • Snelle procedure met levering op de gemeente D+1: 1 werkdag
 • Snelle procedure met levering op de FOD Binnenlandse Zaken: 1 werkdag

GELDIGHEID VAN JE KAART

 • Personen tussen 12 en 17 jaar: 6 jaar
 • Personen tussen 18 en 74 jaar: 10 jaar
 • Personen ouder dan 75 jaar: 30 jaar

BIJKOMENDE INFORMATIE

 • Als er voor een snelle procedure geen mogelijkheid meer is voor een afspraak, moet je telefonisch contact opnemen met de dienst Bevolking.
 • Het is verplicht om je elektronische identiteitskaart bij je te hebben vanaf de leeftijd van 15 jaar. Met die kaart kan je:
  • Je identificeren om je identiteit, je nationaliteit, je leeftijd, enzovoort te bewijzen;
  • Je identificeren om je identiteit elektronisch te bewijzen;
  • Bepaalde documenten elektronisch ondertekenen als je meerderjarig bent.
 • Je foto moet voldoen aan zeer duidelijke criteria.
 • Wanneer je identiteitskaart bijna verloopt, krijg je een uitnodiging van de dienst Bevolking. Je moet de geldigheid van je identiteitskaart echter altijd zelf controleren want zelfs als je geen uitnodiging ontvangt, moet je je melden bij de gemeente.
 • Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een tijdelijke identiteitskaart te krijgen die enkel kan worden gebruikt om je identiteit te bewijzen in het buitenland. Die wordt echter niet uitgereikt door de gemeente maar door de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel (Koloniënstraat 11).
Demarche ID API V2
1