Autoloze Zondag: Aanvraag van het doorgangsbewijs

Contenu

WIE?

Etterbekenaren of personen die buiten het Brussels Gewest wonen, maar zich die dag moet begeven naar de gemeente, kunnen een doorgangsbewijs aanvragen (enkel onder bepaalde voorwaarden) bij de dienst Mobiliteit

HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?

Met een ID kaartlezer kan  u het online formulier via Irisbox invullen. Dit moet vergezeld gaan van de nodige documenten.

Je kan een papieren exemplaar van die formulieren verkrijgen bij de dienst Mobiliteit.

WELKE DOCUMENTEN MOET IK BIJ MIJN AANVRAAG VOEGEN?

Een kopie van ieder document dat de reden van de aanvraag van het doorgangs­bewijs preciseert of bevestigt (zoals in het formulier gevraagd wordt).

BIJKOMENDE INFORMATIE

Aangezien het aantal doorgangsbewijzen beperkt is, bevelen wij u aan uw aanvraag
zo snel mogelijk in te dienen en ze vanaf 31 August 2021 tot 14 september