Aanpassing woning senioren of personen met beperkte mobiliteit

Contenu

WIE?

Deze premie is bedoeld voor senioren en personen met beperkte mobiliteit die werkzaamheden willen uitvoeren in hun woning om hun zelfredzaamheid te behouden. Het premiebedrag bedraagt 50% van het geïnvesteerde bedrag (inclusief btw, aankoopprijs en installatie) met een maximum van 1.500 euro.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

  • Wonen in de woning waarvoor je de premie aanvraagt.
  • Senior zijn (ouder dan 65 jaar op de dag waarop je de aanvraag indient) en/of erkend worden als invalide met meer dan 66% door de federale overheidsdienst – Directie-Generaal Personen met een handicap.
  • Je moet de werkzaamheden uitvoeren binnen een periode van een jaar nadat je de goedkeuring van het college hebt gekregen. Opgelet: als de werkzaamheden voor de aanpassing van je woning al werden uitgevoerd, dan moet je binnen zes maanden na het einde van de werkzaamheden je volledige aanvraag indienen.

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je kan een aanvraag indienen door een afspraak te maken met een maatschappelijk assistent of je kan het online formulier invullen. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Je moet vooraf een afspraak maken met de dienst Contact Plus om de uit te voeren werkzaamheden te evalueren en te controleren of ze in overeenstemming zijn met de veiligheidsnormen die van kracht zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het premieaanvraagdossier wordt aangevuld tijdens het bezoek aan de woning.