Subsidie ecologische transitie

Contenu

WIE?

Verenigingen en (niet-gemeentelijke) scholen die projecten in verband met de ecologische transitie willen uitvoeren in de gemeente kunnen een subsidie aanvragen (tot 1.000 euro). Onder vereniging verstaan we een vzw met maatschappelijke zetel in Etterbeek, jeugdbewegingen, verenigingen met een sociaal, educatief, cultureel en/of milieugerelateerd oogmerk en bewonersgroepen (van minstens 3 personen).

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Alle toekenningsvoorwaarden worden vermeld in het toekenningsreglement van de subsidie.

HOE KAN IK DE SUBSIDIE KRIJGEN?

Je dient een aanvraag in aan de hand van het online formulier. Dat formulier is ook verkrijgbaar aan het snelloket in het gemeentehuis. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Deze subsidie wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentelijke begroting.